Jsme skupina českých biofarem

Na našich farmách uplatňujeme udržitelné pěstování šetrné k životnímu prostředí a krajině, nepoužíváme chemické postřiky a navazujeme na tradiční plodiny jako je mrkev, zelí, rajče, paprika, celer či kapusta, které jsou pro naše území přirozené. V současné době hospodaříme na 3 farmách. Na Biofarmě Skřeněř a Biofarmě Olešná, které mají celkovou rozlohu 30ha a jsou na konci přechodného období k získání oficiální bio certifikace.

Rádi bychom touto cestou přispěli k nápravě českého zemědělství. Převážná část půdy v Česku degraduje kvůli velkovýrobnímu hospodaření a většina kvalitní biozeleniny na českém trhu je z dovozu. To jsou jen některé z důvodů, které nás přivedli k ekologickému pěstování.

Odbyt biozeleniny se řídí jinými pravidly než u konvenční zeleniny, proto jsme vděční, že můžeme spolupracovat s partnery, jako je síť obchodů Sklizeno či restaurace Ambiente, kteří sdílí stejné myšlenky a společně tak můžeme tvořit platformu, která si klade za cíl produkovat organickou zeleninu ve větším objemu a nabízet ji širší veřejnosti, navíc za férovou cenu.

“Většina bio zeleniny na českém trhu je z dovozu. Převážná část půdy v Česku degraduje kvůli velkovýrobnímu hospodaření. To jsou hlavní důvody, které nás přiměly k ekologickému pěstování.“
Lenka Křížová, vedoucí farmy Olešná
Tomáš Zídek, jednatel

CERTIFIKACE

Biofarma Skřeněř a Biofarma Olešná prošly dvouletým přechodným obdobím a od jara 2018 budou oficiálně certifikovány v režimu ekologického zemědělství. Vyprodukujeme tedy bio zeleninu na 24 hektarech a certifikovaná jablka, hrušky a kdoule na 15 hektarech.